FFH

 

### Championnat de France ###

  Zone A
1 A1
2 A2
3 A3
4 A4

 

  Zone B
1 B1
2 B2
3 B3
4 B4
  Zone C
1 C1
2 C2
3 C3
4 C4
  Zone D
1 D1
2 D2
3 D3
4 D4

### Championnat de France de Futsal ###

  1ère Div - groupe A
1 A1
2 A2
3 A3
4 A4

 

  1ère Div - groupe B
1 B1
2 B2
3 B3
4 B4
  1ère Div - groupe C
1 C1
2 C2
3 C3
4 C4
  1ère Div - groupe D
1 D1
2 D2
3 D3
4 D4
  2ème Div - groupe A
1 A1
2 A2
3 A3
4 A4

 

  2ème Div - groupe A
1 B1
2 B2
3 B3
4 B4
  2ème Div - groupe A
1 C1
2 C2
3 C3
4 C4
  2ème Div - groupe A
1 D1
2 D2
3 D3
4 D4

### Challenge Vétérans (Foot à 7 - Loisir) ###

  Zone A
1 A1
2 A2
3 A3
4 A4

 

  Zone B
1 B1
2 B2
3 B3
4 B4
  Zone C
1 C1
2 C2
3 C3
4 C4
  Zone D
1 D1
2 D2
3 D3
4 D4